Ubezpieczenia


Programy Ubezpieczenia obejmują:  

• Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)
• Assistance do ubezpieczenia OC
• Ubezpieczenie autocasco - od uszkodzeń i zniszczeń pojazdu z powodu wypadku, kradzieży lub czynników losowych
• Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
• Ubezpieczenie Zielona Karta
• Ubezpieczenie Ochrona Prawna


Korzyści:

• Utrzymanie wartości fakturowej przez 12 miesięcy dla fabrycznie nowych pojazdów
• Utrzymanie sumy ubezpieczenia
• Niezmienna wysokość sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania
• Zniesiony udział własny w szkodach autocasco
• Bezgotówkowy system naprawy szkód w autoryzowanych zakładach naprawczych, z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych


Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz do nas.

Michał Kaniewski
Kierownik Salonu
+48 795 472 270
michal.kaniewski@ducatitorun.pl